Beademen tijdens een reanimatie mag weer!

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat er tijdens de COVID19 periode aangepaste maatregelen golden voor