Het coronavirus heeft Nederland volledig getroffen en houdt ons allen elke dag bezig. Het virus heeft ervoor gezorgd dat er de komende tijd nieuwe richtlijnen zijn omtrent het reanimeren van volwassenen. Diverse instanties zoals HartslagNu, RIVM en de Nederlandse Reanimatieraad hebben onderstaand advies uitgebracht. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR bekend maken wanneer de adviezen worden aangepast of ingetrokken, wij bij BHV-Mobile zullen u regelmatig informeren.

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties.

Wanneer mag je NIET reanimeren?
Ga niet naar een reanimatie als:

  • Je je ziekt voelt, of iemand in je gezin ziek is.
  • Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Aantal hulpverleners bij reanimatiepoging

  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op 1,5 meter afstand.

Aanpassingen eerste benadering slachtoffer

  • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.
  • Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen ‘luisteren’ en ‘voelen’ te vervallen. Je moet de ademhaling alleen beoordelen door te kijken.
    Controleer de ademhaling niet door te luisteren en te voelen. Open de luchtwegen niet voor het beoordelen van de ademhaling.

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.
Volg de aanwijzingen van de centralist op.

Aanpassingen reanimatie
Slachtoffer zonder duidelijke of bewezen COVID-19 besmetting

  • Start met ononderbroken borstcompressies en gebruik de AED.
  • Geef geen mond-op-mond/masker beademing.

Slachtoffer met bewezen of veronderstelde COVID-19 besmetting

  • Gebruik de AED, maar geef geen borstcompressies en geen mond-op-mond/masker beademing.

Na de reanimatie
Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie op je werkplek of bij een ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.

Reanimatie kinderen
De reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. Als je het kind niet kent, maak dan een inschatting of het om een kind of een puber gaat, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.

Aansprakelijkheid BHV-er
NIET VERGETEN: Wees je ervan bewust dat je niet aansprakelijk bent als je een bepaalde handeling niet uitvoert.

Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!

Bron: HartslagNu en NIBHV