Kinder EHBO

Bekijk agenda

Eerste hulp aan kinderen

Hoe goed je ook oplet, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer, ouder of verzorger die gecertificeerd kinder EHBO-er is weet precies wat te doen bij kleine ongelukken, vallen, verslikken of branden.

De cursus is bestemd voor hen die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, scholen etc.  De kinder EHBO cursus bestaat uit 1 dag.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:

Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen,die van belang zijn voor de eerste hulpverlening zoals:

 • Lichaamsbouw
 • Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
 • Eerste hulp verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Theorie en praktijk

 • Algemene regels en stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling en een bedreigde luchtweg
 • Belemmerde luchtweg en  onvoldoende en afwezige ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop en ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock, uitwendige wonden en brand-wonden
 • Ontwrichting en botbreuken en kneuzing en verstuiking
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijn-selen
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Wat zit er in deze training

Vind hieronder een opsomming wat er in deze training zit inclusief de leerdoelen

Meer informatie over deze training?

Neem dan telefonisch contact met ons op.

 • 075 – 614 21 01

Bekijk hier volledige cursuscalendar voor deze training en boek meteen

Momenteel zijn er geen cursusdata bekend van deze cursus. Bel ons anders voor de mogelijkheden: 075 - 614 21 01