Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze cursus is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie. In de Arbo-wet is vastgelegd dat  men verplicht is de opgeda­ne kennis op het gebied van BHV te onderhouden. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het optreden van de BHV-er tijdens een oefening of calamiteit.

Kijk hier naar de actuele cursusdata en meld je direct online aan.