Ook op 12 januari jl. heeft het kabinet ons gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en op afstand te werken. Dit is niet altijd mogelijk binnen elke organisatie. Van werkgevers wordt verwacht goed na te denken voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kunnen werken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie toch kunnen garanderen.

Doordat veel bedrijven op dit moment kampen met onderbezetting is het belangrijk om ook de BHV organisatie onder de loep te nemen. Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp te kunnen verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen.

Tijdens de huidige corona situatie wordt de BHV training al snel aan de kant geschoven. Vele medewerkers werken immers thuis wordt er gedacht. Maar wist u dat vanuit de arb

o wetgeving elke organisatie verplicht is ervoor te zorgen dat tenminste 1 BHV-er aanwezig dient te zijn als er medewerkers aanwezig zijn in uw organisatie? En dat u als organisatie ervoor moeten zorgen dat de BHV-ers beoefend zijn.

De vraag die wij de afgelopen tijd vanuit onze klanten krijgen is hoe zij op dit moment kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en ook hoe zij zich tevens aan de geldende Coronamaatregelen kunnen houden.

 

Met onze E-learning module heeft u als organisatie de kans om de BHV-ers vanuit huis alle theorie op te laten doen om vervolgens later in het jaar deelte laten nemen aan

de praktijkdag.

Dit digiboek begint met een Entreetoets, hiermee wordt getoetst in hoeverre de medewerker de opgedane kennis van de lesstof (nog) beheerst.

 

Na het maken van de entreetoets volgen er enkele hoofdstukken met lesstof. Na elk hoofdstuk zijn er meerkeuzevragen opgenomen waarmee de feitenkennis getoetst wordt. Bij een foutief antwoord wordt aangegeven wat het juiste antwoord had moeten zijn.

Kleurenillustraties, films, voorleesfunctie en helder taalgebruik maken de leerstof extra toegankelijk.

Aan het einde van het digiboek kan de cursist beginnen met het online examen. Na het slagen krijgt de cursist per mail het certificaat toegezonden.
Het certificaat fungeert als toegang tot de praktijkles.

Tevens kunt u met dit certificaat aantonen dat u er ook in deze tijd voor zorgt dat uw BHV-ers beoefend zijn.

Wacht dus niet langer met het op pijl houden van de BHV kennis en schrijf je vandaag nog in!