Eerder hebben wij u geïnformeerd dat er tijdens de COVID19 periode aangepaste maatregelen golden voor het reanimeren.

Afgelopen week heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) een persbericht naar buiten gebracht met daarin het advies om per 22 juni 2020 weer te starten met het beademen tijdens een reanimatie.

Ook tijdens de huidige coronacrisis wil iedereen dat mensen zo goed mogelijk gereanimeerd worden. Nu de verspreiding van het virus is afgenomen, is het volgens de instanties weer verantwoord de reanimatiezorg buiten het ziekenhuis weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk.

Onderstaand treft u een overzicht van volgorde tijdens een reanimatie van een volwassenen:

\25951_Volgorde-van-handelen-bij-de-basale-reanimatie-van-volwassenen-tijdens-COVID-19-pandemie

Dit advies is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) in samenspraak met Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg (NVMMA), HartslagNu en het RIVM. In de huidige crisissituatie wijzigen richtlijnen en inzichten echter voortdurend. Houd hier rekening mee en wees
alert op verdere herziening van dit advies.

Protocol

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad