Alle reanimaties buiten het ziekenhuis weer volgens de COVID-19 richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Hierbij willen wij u informeren over het aangepaste reanimatie-advies van de NRR, welke vrijdag 9 oktober jl. is gepubliceerd op de website van de NRR

Gezien het snel stijgende aantal besmettingen met het Corona-virus is door de NRR, Ambulancezorge Nederland, de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten en HartslagNu besloten om voorlopig alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens COVID-19 pandemie van 19 juni 2020.

Voor de basale reanimatie betekent dit onder andere:

  • Beoordel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtwegen niet;
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies; (afdekken kan bijv. met een handdoekje)
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is

Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen (tenzij het kind bewezen positief is en nog besmettelijk is dan geldt het advies om niet te beademen).

In de huidige anderhalve meter maatschappij wijzigen de richtlijnen en inzichten voortdurend. Wij houden u zo veel mogelijk op de hoogte via onze social media kanalen en onze website.