Training Kleine Blusmiddelen volgen?

Training Kleine Blusmiddelen

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties vanwege hun werk moeten kunnen omgaan met blusmiddelen en verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van een beginnende brand.

Toelating
Aan deze training worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Doelstelling
– Na het volgen van de training kan de deelnemer onder andere:
– Een beginnende brand  bestrijden en/of beperken
– De in een gebouw beschikbare veiligheids- en brandpreventieve middelen gebruiken
– Intern en extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen.
– Professionele hulpverleners opvangen en voorzien van relevante informatie.

Inhoud training (Theorie & Praktijk)
Het begrip “begin van brand”
– De benodigde elementen (brand-driehoek) en de werking van de diverse blusmiddelen
– De brandklassen
– Ontwikkeling van brand (brandstadia)
– Inschatten van een brand en daarnaar handelen
– De werking en bediening van blusmiddelen / toestellen
– Gevaren bij brand zoals koolmonoxide, elektrische spanning, gevaarlijke stoffen
– Blussen vaste stoffen brand
– Blussen vloeistofbrand
– Blussen gasbrand (optioneel)
– Blussen vetbrand
– Aandacht voor telefonische meldingen via 112
– Aandacht voor de geldende procedures op de werkplek
– Gebruik diverse blusstoffen zoals CO², sproeischuim en water onder realistische omstandigheden
– Gebruik blusdeken

Documentatie
“Instructie Kleine Blusmiddelen” (NIBHV).

Training Kleine Blusmiddelen Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Locatie
De training wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze training te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 12 personen.

Cursusduur
De cursusduur training Kleine Blusmiddelen is voor een groep van 12 personen ongeveer 2 uur.

Training Kleine Blusmiddelen Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van de praktijkinzet van de deelnemer of de training voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Geldigheid
Het certificaat Kleine Blusmiddelen is één jaar geldig en kan worden verlengd indien de deelnemer herhalingslessen volgt.