Preventiemedewerker volgen?

Preventiemedewerker

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die de werkgever bijstand verlenen bij het uitvoeren van algemene preventietaken.

Taken van de preventiemedewerker
De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om (beroeps)risico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn, op de werkvloer en tijdens het werk. De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

Toelating
MBO werk- en denkniveau, goede beheersing van de Nederlandse taal.

Doelstelling
Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:
– De arbeidsrisico’s van het bedrijf inventariseren
– Medewerking verrichtten bij het opstellen van een RI&E en een plan van aanpak.
– Ondersteunen van de werkgever bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.
– Samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers

Inhoud van de cursus:
– Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
– Arbo wetgeving
– Arbo risico’s
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Rol van de Arbo-dienst
– RI&E
– Voorlichting en onderricht
– Motivatie van medewerkers
– Ongevallen en bijna ongevallen
– Noodplan en workshop Casus RI&E

Documentatie
Boek “Preventiemedewerker”. Syllabus “Preventiemedewerker”

Preventiemedewerker Werkwijze
Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van “open” vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt. In het tweede deel van de opleiding worden de deelnemers, met behulp van een casus en zelfwerkzaamheid in groepjes, de methodiek van het maken van een RI&E en een PvA duidelijk gemaakt.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, of een van onze 28 trainingslocaties.

Aantal cursisten
Om de deelnemers voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaat een groep uit maximaal 15 personen.

Cursusduur
De duur Preventiemedewerker is 1 dag.

Preventiemedewerker Examen
Het examen bestaat uit theorietoets (multiple-choice vragen) Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Geldigheid
Het certificaat preventiemedewerker is onbeperkt geldig.