Portofoon Training volgen?

Portofoon Training

Doelgroep
Tot de doelgroep behoren medewerkers die een functie vervullen in de bedrijfshulpverlening t.w. Receptionisten, Hoofd/Coördinator BHV, BHV-Ploegleider, BHV-‘ers en EHBO-‘ers.

Toelating
Aan deze training zijn geen specifieke toelatingseisen gesteld. In grotere bedrijven en instellingen zal men beschikken over mobiele communicatie apparatuur. De omgang met een portofoon om op de juiste manier te communiceren is een vak apart. Men zal procedures en vaardigheden moeten leren wil men op deze manier van communiceren kunnen vertrouwen.

  • Algemene regels voor het berichtenverkeer;
  • Het gebruik van de portofoon;
  • Procedures bij het gebruik van de portofoon;
  • Berichtenuitwisseling;
  • Vaardigheidstraining

Portofoontraining
De bedrijfshulpverlener heeft niet alleen de taak om in het bedrijf op te treden bij kleine brandjes, ongelukjes of bij het ontruimen van het gebouw. Hij heeft daarnaast ook een belangrijke taak als het bedrijf getroffen mocht worden door een gebeurtenis van grotere omvang, waarbij professionele hulpverleningsdiensten worden geroepen. De bedrijfshulpverlener moet politie, ambulanceverpleegkundige of de brandweer de weg te wijzen en informatie geven.

Dat betekent dat hij bij de ingang van het bedrijf de professionele hulpverleners opwacht. Hij begeleidt hen naar de plaats van het ongeval (zo dichtbij en veilig mogelijk), of wijst deze op een plattegrond aan. Daarbij vertelt hij duidelijk waar en wat er aan de hand is en welke maatregelen er al genomen zijn.

De bedrijfshulpverlener vervult dus een voorpostfunctie, voor de professionele hulpverleners is het immers van belang dat zij snelle en juiste informatie krijgen. Als de bedrijfshulpverlener zijn functie goed heeft uitgevoerd, kunnen de hulpverlenende diensten sneller ter plaatse zijn en eerder hulp verlenen, met minder risico.

Het werken met de portofoon binnen een Bedrijfshulpverleningsorganisatie is een belangrijk gedeelte van de communicatie tussen de BHV’ers onderling en het informeren van de externe hulpdiensten. Als de berichtgeving niet of nauwelijks tot stand komt of niet in stand kan worden gehouden, kan er belangrijke informatie verloren gaan die noodzakelijk is voor het verloop van de inzet voor de BHV’ers. Het werken met portofoons vergt een goede discipline. Training is dan ook noodzakelijk voor personen die werken of gaan werken met communicatieapparatuur.  

Portofoon Training Doel
De uitvoering van de bedrijfshulpverlening staat of valt met een goede communicatie. Na de training kan de kandidaat op de juiste wijze voor overdracht via een portofoon zorgen en op een effectieve wijze een inzet coördineren

Inhoud

  • Algemene regels voor het berichtenverkeer
  • Het gebruik van de portofoon
  • Procedures bij het gebruik van portofoon/mobilofoon
  • Berichtenuitwisseling
  • Vaardigheidstraining

Werkwijze

Tijdens de training wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk.

Locatie

De training kan worden gegeven op on hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company. 

Portofoon Training Toetsing

Tijdens de training worden de communicatievaardigheden geoefend. De deelnemers ontvangen een certificaat.

Cursusduur

De cursusduur is één dagdeel

Aantal cursisten

Maximaal 15