Basiscursus Ploegleider BHV volgen?

Herhalingscursus Ploegleider BHV

Doelgroep
De cursus is bestemd voor ploegleiders die binnen hun bedrijf een groep BHV’ers moeten aansturen tijdens calamiteiten.

Toelating
Voor het volgen van deze nascholing dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat Ploegleider BHV.

Doelstelling
Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als ploegleider. Na deze cursus is de ploegleider BHV weer op de hoogte van de actuele stand van zaken betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV organisatie. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het operationeel optreden van de ploegleider tijdens een oefening of calamiteit.

Inhoud opleiding (praktijk)
De herhaling ploegleider bestaat o.a. uit:
– Een veilige werkplek, veiligheidseisen aan de bedrijfsorganisatie,

– BHV- hulpmiddelen
– De plaats van de BHV organisatie
– Oefeningen
– Verbindingsmiddelen en technieken
– Voorbereiding op incidenten, inzetten bij incidenten, salvage, nazorg

Herhalingscursus Ploegleider BHV Documentatie
Cursusboek Ploegleider bedrijfshulpverlening van het NIBHV (los bij te bestellen).

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van ligt op de praktijk.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit max. 12 personen.

Cursusduur
De duur is 1 dag (incl. praktische eindtoets)

Herhalingscursus Ploegleider BHV Herhalingstoets
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet van de deelnemer of de kennis voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Ploegleider bedrijfshulpverlening

Geldigheid
De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.