Herhalingscursus EHBO volgen?

Herhalingscursus EHBO

Doelgroep
Deze herhaling is bestemd voor personen die in het bezit zijn van een geldig diploma EHBO diploma van het Oranje Kruis.

Toelating
De deelnemer is in het bezit van een geldig EHBO diploma.

Herhalingscursus EHBO Doelstelling
Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als EHBO’er.

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)
– Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
– Schakels in een keten: de vitale functies
– Stoornissen in het bewustzijn
– Stoornissen in de ademhaling
– Reanimatie en AED
– Ernstige bloedingen
– Plaatselijk letsel
– Warmteletsels
– Koudeletsels
– Vergiftigingen
– Elektriciteitsletsels
– Verband- en hulpmiddelen
– Het menselijk lichaam

Documentatie
Wij adviseren u om de nieuwste versie van Het EHBO Boek / Oranje Kruis Boekje in uw bezit te hebben. (documentatie is niet bij de cursusprijs inbegrepen).

Werkwijze
Tijdens de les wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de herhalingsles ligt op de praktijk. De cursus vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts/verpleegkundige. De herhalingsles (inclusief reanimatie) wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis, door een kaderinstructeur NRR / Oranje Kruis. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een LOTUS slachtoffer en moderne lesmiddelen, zoals reanimatiepoppen met computer registratie.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 12 cursisten.

Cursusduur
De duur herhaling herhaling EHBO is 1 dag.

Herhalingscursus EHBO Verlenging diploma
Het diploma EHBO wordt iedere 2 jaar door het Oranje Kruis verlengd, indien de cursist voldoende competent is. De instructeur bepaalt jaarlijks aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet of de kennis van de deelnemer voldoende is.

Geldigheid
Het diploma EHBO is twee jaar geldig. Om de geldigheid van het diploma te behouden dient men jaarlijks één herhalingsdag te volgen.
Bent u in het bezit van een extra aantekening op uw EHBO diploma dan is het noodzakelijk dat u herhalingslessen volgt voor deze extra onderdelen.