Herhalingscursus BHV E-learning volgen?

Herhalingscursus BHV
E-learning

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties werkzaam zijn als bedrijfshulpverlener en optreden in geval van calamiteiten.

Toelating
De cursist moet in het bezit zijn van het certificaat bedrijfshulpverlener en fysiek en mentaal in staat zijn de verrichtingen uit te voeren.

Herhalingscursus BHV E-learning Doelstelling
Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze cursus is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende BHV en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie.

In de Arbo-wet is vastgelegd dat  men verplicht is de opgeda­ne kennis op het gebied van BHV te onderhouden. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het optreden van de BHV-er tijdens een oefening of calamiteit.

Documentatie
De complete lesstof is via de e-learning module beschikbaar, inclusief filmpjes en oefenvragen.

Inhoud van de training BCO (Praktijk)

 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • De stadia en elementen van brand, benaderen van een brand
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen, de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen 

Inhoud herhaling ELH (Praktijk)

 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Werkwijze
Tijdens de praktijkdag wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

Cursusduur
De praktijkdag duurt één dagdeel. Om de cursus succesvol af te sluiten is ongeveer 5 uur thuisstudie nodig.

Herhalingscursus BHV E-learning Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de praktijkdag of de opleiding voldoende is. Heeft de cursist module  BHV-BCO en de module  BHV-ELH positief afgerond dan ontvangt hij/zij het herhalingscertificaat bedrijfshulpverlener.

Geldigheid
De Arbo-wet verplicht werkgevers er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.