Cursus kinder EHBO volgen?

Cursus kinder EHBO

Doelgroep
De cursus is bij uitstek geschikt voor werknemers bij kinderdag verblijven, peuter speelzalen, scholen etc. 

Toelating
Aan de cursus kinder EHBO worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.

Cursus kinder EHBO Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen,die van belang zijn voor de eerste hulpverlening zoals:

– Lichaamsbouw
– Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
– Eerste hulp verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)

– Algemene regels en stoornissen in het bewustzijn
– Stoornissen van de ademhaling en een bedreigde luchtweg
– Belemmerde luchtweg en  onvoldoende en afwezige ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop en ernstige uitwendige bloedingen
– Shock, uitwendige wonden en brand-wonden
– Ontwrichting en botbreuken en kneuzing en verstuiking
– Oogletsels
– Vergiftiging
– Elektriciteitsongevallen
– Letsels door koude
– Letsels door warmte
– Kleine ongevallen
– Plotseling optredende ziekteverschijn-selen
– Verband- en hulpmiddelen
– Het menselijk lichaam

Documentatie
Lesboek “Eerste Hulp aan kinderen” van het Oranje Kruis.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk. De cursus (inclusief reanimatie) wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis, door een daarvoor gecertificeerd kaderinstructeur NRR / Oranje Kruis.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen afhankelijk van de geschiktheid van de locatie uit maximaal 12 cursisten.

Cursusduur
De duur EHBO aan kinderen is 1 dag.

Cursus kinder EHBO Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet of de kennis van de deelnemer voldoende is. De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat. Indien de deelnemer in het bezit is van een diploma “EHBO” Oranje Kruis, dan wordt de gevolgde module op het diploma vermeld.