Crisis Management Training volgen?

Crisis Management Training

De cursus Crisismanagement is bedoeld voor degenen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij de bestrijding van calamiteiten.

In uw organisatie kunnen medewerkers geconfronteerd worden met calamiteiten: agressie, geweld, een bedrijfsongeval, brand of het overlijden van een collega.

Dergelijke gebeurtenissen brengen vaak ernstige gevolgen met zich mee en zorgen voor een enorme hoeveelheid stress. Ook bij het management.

Ook in een acute situatie wordt van u als leidinggevende verwacht dat u adequaat en slagvaardig optreedt. Een goede voorbereiding kan u daarbij houvast bieden. Het opstellen van een gedegen beleid op het gebied van calamiteiten en opvang van getroffen medewerkers.

Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners en bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) moeten daarop voorbereid zijn. Op het moment dat er een ramp gebeurt, moeten zij direct kunnen reageren. Stel een samenwerkingsverband op van alle organisaties die een taak hebben als er een ramp gebeurt.

De module Crisismanagement BHV wordt als in-company training opgezet. Door deze opzet kan effectief worden ingespeeld op bedrijfsspecifieke of werkplekspecifieke situaties en worden reis- en verblijfskosten voor de deelnemers beperkt

Crisis Management Training Doelgroep:
De personen welke in het kader van het ontruimingsplan belast zijn met de besluitvorming, coördinatie en communicatie tijdens calamiteiten in het kader van Bedrijfshulpverlening (P&O – functionarissen en arbocoördinatoren)

Toelatingseis:
De deelnemers dienen te beschikken over werk/denk niveau MBO/HBO.

Doelstelling:
Na het volgen van de module Crisismanagement Bedrijfshulpverlening is de cursist in staat om tijdens calamiteiten binnen de organisatie, volgens de gestelde procedures, op een effectieve wijze beleidsmatige sturing te geven aan de bij de calamiteitenbestrijding betrokken interne en externe diensteninformatie omtrent de crisissituatie te beheren en te verwerken;

– De dynamiek van calamiteiten en crises
– Visies op “goede personeelszorg”
– Beslissingen te kunnen nemen;
– Doelen en regels voor de eerste opvang van getroffenen en betrokkenen en opzet vervolg opvang en nazorg;
– De specifieke bedrijfssituatie en organisatie te baseren op de wijze van rampenbestrijding in Nederland;
– De bedrijfscontinuïteit zoveel als mogelijk te garanderen.
– Media en woordvoerderschap; draaiboeken en procedures.

Opzet:
Na diverse theoretische inleidingen zullen de cursisten aan de hand van verschillende scenario´s desktop oefeningen uitvoeren. Na iedere sessie zal een korte evaluatie plaatsvinden waarna de leermomenten direct in een volgende sessie kunnen worden toegepast

Inhoud:
Tijdens de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan:

Theorie:
– Organisatie besluitvorming
– Informatie en beeldvorming
– Verbindingen en communicatie
– Coördinatie
– Verkenning en inzet
– Salvage en evaluatie

Crisis Management Training Praktijk:
– Uitwerken van diverse scenario´s

Cursusduur:
De module Crisismanagement Bedrijfshulpverlening zal verzorgd worden in 1 dag of twee dagdelen.

Cursustijden:
Van 09.00 uur – 17.00 uur of in overleg op afwijkende tijden.

Certificering:
De cursisten ontvangen na deelname het certificaat Crisismanagement Bedrijfshulpverlening

Locatie:
De training wordt in-company gegeven.

Deelnemers:
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12 personen