Coördinator Hoofd bedrijfshulpverlening volgen?

Coördinator Hoofd bedrijfshulpverlening

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening.

Toelating
De volgende toelatingseisen worden gesteld: de deelnemer vervult een management of middle management functie binnen het bedrijf of instelling. De cursist heeft in elk geval een MBO/HBO werk- en denkniveau en is op de hoogte van de uitvoerende taken van de BHV-ers.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:
– Een vertaling te maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf
– Invulling te geven aan “Zorg op maat” zoals bedoeld in de Arbo-wet
– Een risico-inventarisatie en de noodzakelijke BHV plannen te maken en bij te stellen
– Een BHV-organisatie opzetten en beheren
– Tegenwicht geven in gesprekken met betrokken diensten en organisaties

Inhoud opleiding (theorie & praktijk)
– Algemeen: bedrijfshulpverlening, Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening
– Wettelijk kader: Arbowet, Bouwbesluit, Gebruikbesluit, Gebruiksvergunning
– Interne uitvoering BHV: organisatie van de BHV, richtlijnen mbt verplichting voor de werkgever, BHV en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
– Schriftelijke vastlegging BHV: ontruimingsplan, bedrijfsnoodplan.
– Opleidingen: Keuze van BHV cursussen binnen het bedrijf, geoefend blijven.
– Alarmeringen waarschuwingsprocedures: De melding en de eerste handelingen,  Alarmerings- en waarschuwingssystemen
– Brandbeveiligingsmaatregelen en voorzienings eisen, bouwkunde, vluchtroutes, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallaties
– Deskundige diensten arbodienst, arbeidsinspectie
– Verzekeringen en aanvullende arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid en vergoedingen

Documentatie (van het NIBHV)

  • Coördinator/Hoofd BHV
  • Relevante wet- en regelgeving
  • Ontruimingsplannen en oefeningen
  • Preventie controle en bedrijfshulpverlening
  • Wat te doen bij brand bij uw bedrijf
  • Omgaan met bommeldingen
  • Informatiebrochure bedrijfshulpverlening.

Coördinator Hoofd bedrijfshulpverlening Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op het praktisch vertalen van de theorie naar de praktijk.

Locatie
De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, of een van onze 28 trainingslocaties.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende aandacht te kunnen geven, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 10 cursisten.

Cursusduur en studiebelasting
De duur Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening is 6 dagdelen. 2 dagen achter elkaar en 2 dagdelen na ± 3 maanden. (In die tijd moet de studieopdracht, het maken van een BHV-beleidsplan voor het eigen bedrijf)) met voldoende resultaat worden afgerond. Een tijdinvestering voor het maken van een dergelijk plan is tussen de 60 tot 80 uur. Daarnaast moet gelijktijdig een presentatie worden voorbereid voor de examencommissie.

Coördinator Hoofd bedrijfshulpverlening Examen
Het examen bestaat uit drie delen.

1) Het schrijven van een BHV beleidsplan gericht op de organisatie van de deelnemer.
2) Het maken van een (open boek) examen  bestaande uit open vragen naar aanleiding van een casus
3) Het presenteren (verkopen) van uw plan aan uw directie.

Voor alle onderdelen moet een voldoende worden gescoord. Het gemiddelde van de afzonderlijke opdrachten telt als cijfer.
Het beoordelen van het examen valt onder verantwoordelijkheid van BHV-Mobile.nl. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat, welke via BHV-Mobile.nl zal worden toegestuurd aan het bedrijf/deelnemer.