Consultancy – bedrijfsveiligheidsadvies

Totaalpakket voor ARBO-gerelateerde en brandveiligheidszaken

Een totaalpakket

De afdeling consultancy van BHV-Mobile.nl levert een totaalpakket voor ARBO-gerelateerde en brandveiligheidszaken voor bedrijven en instellingen. Allereerst wordt vooraf een inventarisatie gedaan naar de aanwezige informatie bij de betrokkene.

Vervolgens zullen de hieruit voortvloeiende acties in kaart worden gebracht en wordt er een vervolgtraject opgesteld. Ons concept is op alle onderdelen gebaseerd op kwaliteit en kostenbesparing voor onze opdrachtgevers.

Door het bieden van een totaalconcept kunnen wij verregaande kostenbesparing garanderen. Wij leveren altijd maatwerk en geloven niet in standaard producten. Wij zullen altijd de bedrijfssituatie van onze opdrachtgevers als uitgangspunt nemen. 

Wat we doen

Binnen onze afdeling consultancy hebben wij de volgende mogelijkheden:

  • Adviezen op brandveiligheidsgebied
  • Ontwikkelen van bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en vluchtplattegronden
  • Opzetten van bedrijfshulpverleningsorganisatie incl. plan van aanpak
  • Opstellen van RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
  • Adviseren en assisteren bij aanschaf materialen t.b.v. de bedrijfshulpverleningsorganisatie
  • Leveren van blusmiddelen en onderhoud ervan conform NEN normen
Nivo Groep