BHV Teambuildingsdag volgen?

BHV Teambuildingsdag

Algemeen
De herhaling BHV (conform richtlijnen NIBHV) wordt verzorgd op een regionaal brandweer oefencentrum. Op deze locatie zullen uw medewerkers een attractief en uitdagend programma voorgeschoteld krijgen. We bieden in samenspraak met u een maatwerkprogramma dat kan worden afgesloten met een heerlijk buffet.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties als bedrijfshulpverlener worden ingezet.  

Toelating
Aan deze opleiding worden de volgende toelatingseisen gesteld: De deelnemer moet in het bezit zijn van een BHV certificaat.

BHV Teambuildingsdag Doelstelling
Het herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als BHV-er. Na deze opleiding is de BHV-er weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen betreffende de bedrijfshulpverlening en kan dit vertalen en implementeren in de eigen BHV-organisatie. In de Arbo-wet is vastgelegd dat  men verplicht is de opgeda­ne kennis op het gebied van BHV te onderhouden. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het handelen van de BHV’er tijdens een oefening of calamiteit.

Programma

08.15 uur  – 08.30 uur
Ontvangst op het oefencentrum
8.30 uur – 12.15 uur
Theorie en Praktijk Eerste Hulp of Brandbestrijding en Ontruiming
12.15 uur – 12.45 uur
Gezamenlijke lunch
12.45 uur – 16.30 uur
Theorie en Praktijk Eerste Hulp of Brandbestrijding en Ontruiming
16.30 uur – 17.00 uur
Evaluatie, douchen en omkleden
17.00 uur – 19.00 uur
Diner (warm en koud buffet of BBQ) Lekker eten onder het genot van een drankje.
Omstreeks 19.00 uur
Afsluiting en vertrek.

Het programma zoals beschreven is een standaard programma voor de herhaling bedrijfshulpverlening. Wij bieden een groot aantal mogelijkheden om de herhalingstraining naar eigen wens in te vullen. Heeft u specifieke wensen, neem dan contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren in de mogelijkheden.  

Documentatie
Boek: Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener  van NIBHV (niet inbegrepen bij de cursusprijs). 

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk.

Aantal Deelnemers
Maximaal 14 cursisten

Cursusduur
De duur Herhaling BHV is 1 dag.

BHV Teambuildingsdag Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en de praktijkinzet van de deelnemer of de kennis voldoende is. Heeft de deelnemer de training positief afgerond dan ontvangt hij/zij het herhalingscertificaat en pasje bedrijfshulpverlener.