BHV Eerste Levensreddende Handelingen volgen?

BHV Eerste Levensreddende Handelingen

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties bedrijfshulpverlener zijn en verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp en het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert.

Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Een BHV-er vertegenwoordigt een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening. U bent gecertificeerd BHV-er indien u het deel BHV-BCO en het deel BHV-ELH positief heeft afgerond. U ontvangt dan het certificaat Bedrijfshulpverlener.

Toelating
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Vrijstelling
Heeft u de opleiding brandwacht of hoger gevolgd, dan kunt u vrijstelling krijgen voor het BHV BCO gedeelte. Na het behalen van het cursus Eerste Levensreddende Handelingen ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener.

Doelstelling
Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Intern en extern alarmeren
 • De ongevalplaats beveiligen
 • Zonodig een slachtoffer over korte afstand verplaatsen
 • Levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Slachtoffers kundig overdragen aan de professionele hulpverlening.

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Documentatie
Boek Eerste Levensreddende Handelingen. Inbegrepen bij de Basis ELH.

BHV Eerste Levensreddende Handelingen Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen uit max. 15 cursisten.

Cursusduur
De cursusduur Basis BHV ELH is 1 dag  en de Herhaling BHV ELH is een 1/2 dag.

BHV Eerste Levensreddende Handelingen Examen
– Basis ELH: De cursist legt aan het eind van de dag een examen af.
– Herhaling ELH: De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet van de deelnemer of de kennis voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Eerste Levensreddende Handelingen.

Geldigheid
De Arbowet verplicht werkgevers zorg  te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.