Basisveiligheid VCA volgen?

Basisveiligheid VCA – code 95

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd bedrijf. Zij verrichten risico volle werkzaamheden. Bijvoorbeeld in fabrieken, bij industriële- of elektrotechnische installaties, of bouwprojecten.

Basisveiligheid VCA
Je komt alles te weten over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De opleiding is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen.

Doelstelling
Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen  van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

Toelating
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Inhoud cursus (Theorie & Praktijk)
– Basiskennis Arbowetgeving
– Basiskennis veiligheid
– Basiskennis gevaarlijke stoffen
– Basiskennis brand en explosie
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Veilig werken in besloten ruimten
– Veilig werken met handgereedschap
– Veilig werken met apparaten
– Veilig tillen
– Veilig werken met hijsmiddelen
– Veilig werken op hoogte
– Veilig werken met electriciteit

Documentatie
Boek Basis VCA van het NIBHV

Basisveiligheid VCA Locatie
De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaat de groep uit maximaal 20 personen.

Opleidingsduur
De duur Basisveiligheid VCA is 1 of 2 dagen. Bij de ééndaagse opleiding is bestudering van de lesstof voorafgaand aan de cursus essentieel.

Examen
Het examen wordt afgenomen door een extern bureau onder auspiciën van de Raad voor Acreditatie. Het certificaat is landelijk erkend. Iedere deelnemer die het examen met goed gevolg heeft volbracht ontvangt het diploma “Basisveiligheid VCA”

Geldigheid
Het diploma Basisveiligheid VCA is 10 jaar geldig.