Basiscursus reanimatie AED volgen?

Basiscursus reanimatie AED

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van eerste hulp en in het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. Zij kunnen hierbij gebruik maken van een AED.

Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een medisch en technisch apparaat om slachtoffers van een circulatiestilstand veilig en effectief te kunnen shocken, zolang de ambulance nog niet ter plaatse is. Kortom, de AED betekent voor een slachtoffer soms het verschil tussen leven of dood.

Toelating
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Basiscursus reanimatie AED Doelstelling
Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:
– De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde richtlijnen.
– Het belang van elektrische shocks bij een circulatiestilstand.
– Een shock, onder verschillende omstandigheden, met de AED veilig en efficiënt toe dienen.

Inhoud cursus AED (Theorie & Praktijk)
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:
– Algemene regels voor  verlenen van eerste hulp
– Medische vaardigheden; vitale levensfuncties controleren en veiligstellen
– De werking van de AED
– Reanimatie & deskundig verantwoord defibrilleren
– Praktijk scenario’s

Documentatie
Handleiding gebruik AED.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk. De cursus wordt gegeven door de Nederlandse Reanimatieraad opgeleide en gecertificeerde, AED instructeurs.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 12 personen.

Opleidingsduur
De opleidingsduur Automatische Externe Defibrillator is één dagdeel.

Basiscursus reanimatie AED Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van de praktijkinzet of de kennis van de deelnemer voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Automatische Externe Defibrillator.

Geldigheid
Het AED certificaat is één jaar geldig.