Basiscursus Ploegleider BHV volgen?

Basiscursus Ploegleider BHV

Doelgroep
De cursus is bestemd voor BHV’ers die binnen hun bedrijf een groep van 4 tot 6 BHV’ers moeten gaan aansturen tijdens calamiteiten.

Toelating
Voor het volgen van deze cursus dient men in het bezit te zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener.

Basiscursus Ploegleider BHV Doelstelling
Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere de begrippen, middelen en procedures die noodzakelijk zijn om de voorbereiding en uitvoering van inzet en nazorg tot een goed einde te brengen.

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)
– Zorg voor een veilige werkplek. Een doorlopende toetsing van de in het werk  aanwezige risico’s overleg met BHV-ers, schriftelijke rapportage aan het  Hoofd/Coordinator BHV.
– Organisatie eisen. Aanwezigheidsregistratie, testen van de “prestatie eisen” en  invloeden van buiten die de prestatie eis kunnen beïnvloeden
– Soorten middelen, controle op aanwezigheid en kwaliteit, testen van en oefenen met de aanwezige middelen.
– De parate hulpdiensten. Ambulance, brandweer, politie en andere diensten
– Kennis van de organisatie. Inhoud van brandbeveiligingsconcepten, de relatie tot de bedrijfshulpverlener, de Arbo-dienst en arbeidsinspectie, plaats van de ploegleider, de BHV specialisaties in de werkomgeving.
– Begeleiden van een inzet. Communicatie regels en technieken, veilig en doeltreffend optreden, commentaar en evaluatie.
– Verbindingsmiddelen en technieken.
– Voorbereiding op incidenten. Ontruimingsplan en vluchtroutes, (nood)uitgangen en (nood)deuren, (trap)liften, ontruimingssignaal en ontruimingsmiddelen, organisatie van een oefening in fasen.
– Inzetten bij incidenten. Verkenning, de inzet en de (beslissing tot) ontruiming.
– Salvage. De fasen in de schadebeperking en gevaren bij Salvage.

Documentatie
Cursusboek Ploegleider van het NIBHV.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit max. 12 personen.

Cursusduur
De duur is 2 dagen inclusief het examen.

Basiscursus Ploegleider BHV Examen
Het examen ploegleider bestaat uit:
– Schriftelijk deel: bestaande uit meerkeuze vragen
– Praktijk deel: bestaande uit de praktijkinzet.

Geldigheid
Het certificaat ploegleider heeft een geldigheidsduur van een jaar en kan worden verlengd door het volgen van herhalingslessen.