Basiscursus EHBO volgen?

Basiscursus EHBO

Doelgroep
De cursus EHBO diploma Oranje Kruis is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties verantwoordelijk zijn voor het verlenen van Eerste Hulp en het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert.

Toelating
Aan deze cursus worden verder, behoudens een normale fysieke conditie, geen toelatingseisen gesteld. 

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Met in achtneming van zijn eigen veiligheid voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen
 • Beoordelen of de professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld
 • Mogelijke levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen
 • Er voor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de professionele hulpverlening
 • Het op juiste wijze alarmeren

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)

 • Eerste hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Schakels in een keten: de vitale functies
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie
 • Bediening Automatische externe defibrillator
 • Eerste hulp bij ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij plaatselijk letsel
 • Eerste hulp bij warmteletsels
 • Eerste hulp bij koudeletsels
 • Eerste hulp bij vergiftigingen
 • Eerste hulp bij elektriciteitsletsels
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Soorten verbanden
 • Technieken van het zwachtelen
 • Dekverbanden
 • Doekverbanden
 • Wonddrukverband, stompverband
 • Drukverbanden
 • Kleine ongevallen

Documentatie
Het EHBO Boek van het Oranje Kruis

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent ligt op de praktijk. De cursus vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts/verpleegkundige. De cursus wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis, door een kaderinstructeur NRR / Oranje Kruis. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een LOTUS-slachtoffer en moderne lesmiddelen, zoals reanimatiepoppen met computer registratie.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de groepen afhankelijk van de geschiktheid van de locatie uit maximaal 15 cursisten.

Cursusduur
De duur is 3 dagen (inclusief examen). 

Examen
Het examen wordt onder toezicht van het Oranje Kruis afgenomen, door een arts/verpleegkundige, een instructeur Eerste Hulp en een LOTUS-acteur. Het examen wordt gehouden op het 6e dagdeel.

Geldigheid
Het diploma EHBO incl. AED is twee jaar geldig. Om de geldigheid van het diploma te behouden dient men jaarlijks de herhaling EHBO te volgen.