Basiscursus BHV incl. AED volgen?

Basiscursus BHV incl. AED

Doelgroep
De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties  als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn. 

Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Een BHV-er vertegenwoordigt een voorpostfunctie van de professionele hulpverlening. U bent gecertificeerd BHV-er indien u het deel BHV-BCO en het deel BHV-ELH beide positief heeft afgerond.

Vrijstelling
Voor het onderdeel Eerste Levensreddend Handelen kan vrijstelling worden verleend.

Toelating
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Basiscursus BHV incl. AED Doelstelling
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een begin van brand beperken en bestrijden
 • Het gebruik van de veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen
 • De ontruimingsmethodiek, de rol en verantwoordelijkheden bij ontruiming
 • Intern / extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen
 • Externe hulpdiensten opvangen en voorzien van relevante informatie
 • De ongevalplaats beveiligen
 • Een slachtoffer over korte afstand verplaatsen
 • Levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Slachtoffers kundig overdragen aan de professionele hulpverlening

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk BCO)

 • De taak van de BHV-er
 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders (rookmelders)
 • De benodigde elementen voor het ontstaan van vuur (branddriehoek)
 • De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen,
 • de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk ELH)

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies & shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Locatie
De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

Basiscursus BHV incl. AED Examen
De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de opleiding voldoende is. De cursus wordt aan het einde van de opleidingdag afgesloten met een theorie-examen.­ Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Bedrijfshulpverlener.

Documentatie
Basisopleiding bedrijfshulpverlener (Lesboek bij de cursusprijs inbegrepen).

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Cursusduur
De Basis BHV is 2 dagen.

Geldigheid
De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.