Basiscursus BHV E-learning volgen?

Basiscursus BHV
E-learning

Doelgroep
De cursus is bestemd voor hen die in bedrijven of instanties  als bedrijfshulpverlener werkzaam gaan zijn. 

Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Een BHV-er vertegenwoordigt een voorpostfunctie van de professionele hulpverlening. U bent gecertificeerd BHV-er indien u het deel BHV-BCO en het deel BHV-ELH beide positief heeft afgerond.

Vrijstelling
Voor het onderdeel Eerste Levensreddend Handelen kan vrijstelling worden verleend.

Toelating
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Basiscursus BHV E-learning doelstelling
Na het volgen van de cursus kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een begin van brand beperken en bestrijden
 • Het gebruik van de veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen
 • De ontruimingsmethodiek, de rol en verantwoordelijkheden bij ontruiming
 • Intern / extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen
 • Externe hulpdiensten opvangen en voorzien van relevante informatie
 • De ongevalplaats beveiligen
 • Een slachtoffer over korte afstand verplaatsen
 • levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Slachtoffers kundig overdragen aan de professionele hulpverlening

Inhoud opleiding (Praktijk BCO)

 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen,
 • de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Inhoud opleiding (Praktijk ELH)

 • De benadering van een slachtoffer
 • Uitwendige wonden & brandwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies & shock
 • Botbreuken & oogletsels
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Aanbrengen van (wond)snelverband
 • Aanbrengen van een wonddrukverband
 • Reanimeren en AED

Locatie
De praktijkdag wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties, of in-company.

Aantal deelnemers praktijkdag
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

Basiscursus BHV E-learning Examen
De cursist moet voorafgaande aan de praktijkdag via onze e-learning module het theorie examen met goed gevolg hebben afgelegd. De cursist ontvangt per e-mail een bevestiging dat hij/zij geslaagd is. Dit bewijs dient tevens als toegangsbewijs voor de praktijkdag. Aan de hand van de resultaten van de cursist op de praktijkdag beoordeeld  de docent of de cursist geslaagd is.

Documentatie
De complete lesstof is via de e-learning module beschikbaar, inclusief  filmpjes en oefenvragen.

Werkwijze
Tijdens de praktijkdag wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.

Cursusduur
De opleidingsduur Basis BHV is 1 dag. Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten bedraagt de studietijd voor het e-learning gedeelte ongeveer 8 uur.

Geldigheid
De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.