Basis VCA E-learning volgen?

Basis VCA E-learning

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd bedrijf. Zij verrichten risicovolle werkzaamheden. Bijvoorbeeld in fabrieken, bij industriële- of elektrotechnische installaties, of bouwprojecten.

Basisveiligheid VCA E-learning
Je komt alles te weten over de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De cursus is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen.

Na aanmelding ontvangt de cursist de inlog gegevens om gebruik te kunnen maken van de e-learning module. Ook wordt er een datum vastgelegd waarop de cursist examen gaat doen. Gedurende de gehele periode tot het examen kan de lesstof worden bestudeerd en kunnen er oefenvragen worden gemaakt.

Basis VCA E-learning Doelstelling
Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen  van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

Toelating
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Inhoud cursus (Theorie via E-learning module)

 • Basiskennis Arbowetgeving
 • Basiskennis veiligheid
 • Basiskennis gevaarlijke stoffen
 • Basiskennis brand en explosie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veilig werken in besloten ruimten
 • Veilig werken met handgereedschap
 • Veilig werken met apparaten
 • Veilig tillen
 • Veilig werken met hijsmiddelen
 • Veilig werken op hoogte
 • Veilig werken met electriciteit

Documentatie
De complete lesstof is via onze e-learning module op internet beschikbaar. Binnen onze module zijn oefenvragen beschikbaar, zodat de cursist zijn kennis kan toetsen.

Locatie
De cursist kan op ongeveer 40 locaties verspreid over Nederland examen doen.

Studietijd
Om de stof voldoende te beheersen is ongeveer 8 uur studietijid nodig.

Basis VCA E-learning Examen
Het examen wordt afgenomen door een extern bureau onder auspiciën van de Raad voor Acreditatie. Het certificaat is landelijk erkend. Iedere deelnemer die het examen met goed gevolg heeft volbracht ontvangt het certificaat “Basisveiligheid VCA” .

Geldigheid
Het certificaat Basisveiligheid VCA is 10 jaar geldig.