Ademlucht training BHV volgen?

Ademlucht training BHV

Doelgroep
De module adembescherming voor de bedrijfshulpverlener is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die bij het uitvoeren van de taken van de bedrijfshulpverlening gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan gedacht worden aan het redden van slachtoffers en het gidsen van de brandweer of andere professionele hulpverleningsdiensten en het veilig laten verlopen van processen binnen het bedrijf bij een calamiteit.

Adembescherming
Adembescherming (onafhankelijk) geeft de bedrijfshulpverlener de mogelijkheid zijn taak tot op de rookgrens uit te voeren.

Toelating
Minimaal  basisopleiding bedrijfshulpverlener en een bewijs van medische keuring.

Vrijstelling
Vrijstelling bij de opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener op aanvraag.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • De Arbeidsomstandighedenwet voor werkgever en de werknemer.
 • Het principe van de ademhaling.
 • Wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
 • De gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen.
 • De beschikbare adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen op een veilige wijze gebruiken.
 • De deelnemer kan met behoud van eigen veiligheid een persoon in veiligheid brengen met de beschikbare en  juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
 • Op de juiste wijze gebruik maken van communicatiemiddelen.
 • De gidsfunctie ten behoeve van de brandweer en/of andere professionele hulpverleners op de juiste wijze uitvoeren.

Inhoud opleiding (theorie & praktijk)

 • Informatie over de bedrijfsspecifieke BHV-organisatie en -procedures, zoals bij brand, ontruiming, redding, en gidsfunctie en communicatie.
 • (Info over) Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Afhankelijke / onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.
 • Ademlucht toestellen en gelaatstukken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Communicatiemiddelen
 • Veiligheidsprocedures

Documentatie
Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Ademlucht training BHV Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Locatie
De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, of een van onze 28 trainingslocaties.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze opleiding te waarborgen, bestaan de cursusgroepen uit max. 12 personen.

Cursusduur
2 dagen exclusief examen. (1 dagdeel)

Ademlucht training BHV Examen
Het examen bestaat uit:

 • Een schriftelijk examen ( meerkeuze vragen)
 • Een praktijkexamen