BHV-Mobile.nl

Wij zijn zijn gespecialiseerd in bevoegdheden- en veiligheidsopleidingen. Daarnaast bieden wij een groot aantal praktijkgerichte cursussen en trainingen aan op het gebied van de bedrijfshulpverlening. Bij ons in Wormer of bij u op locatie.

Veiligheidstrainingen

Op uw locatie of in onze trainingcentra.

BHV Maatwerk

Voor ieder bedrijf gelden andere regels. Daarom worden al onze trainingen op maat gegeven. Voordat een cursus start wordt er eerst een uitvoerige inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie maken wij een lesplan, geheel afgestemd op uw bedrijf in uw situatie.

E-Learning

Bij de BHV cursussen hoort een stuk theorie. Deze theorie kunt u bij BHV-Mobile ook online oefenen. U spreekt een datum af voor het examen, vervolgens krijgt u toegang tot de elektronische oefenomgeving. U heeft onbeperkt toegang tot deze elektronische oefenruimte, tot aan het examen. Op deze manier kunt u zich in alle rust voorbereiden en de theorie onder de knie krijgen. Na het behalen van het theorie examen kunt u gaan deelnemen aan de praktijkdag. Hierin wordt de opgedane theorie omgezet in praktijk oefeningen. Voor meer informatie over de online oefenmogelijkheden, neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Gekwalificeerde instructeurs

Al onze instructeurs zijn gediplomeerd EHBO Oranje Kruis en brandweer instructeurs. Daarnaast zijn onze instructeurs werkzaam als leidinggevende bij verschillende brandweerkorpsen en/of ambulance diensten.

Onze trainingen

Veiligheidstrainingen

Richtlijnen

BHV-Mobile.nl is een gerenommeerd opleidingsinstituut. Alle opleidingen voldoen verder aan de richtlijnen van het Oranje Kruis (indien van toepassing) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

Cursussen worden gedoceerd door EHBO Oranje Kruis kaderinstructeurs met aantekening BLS/AED en gediplomeerde brandweerinstructeurs. Onze brandweerinstructeurs zijn naast de werkzaamheden voor BHV-Mobile.nl leidinggevenden (bevelvoerder/preventieafdeling) bij een brandweerkorps. Dit is een must om in de trainingen de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen.

Wat we aanbieden

 • Basiscursus BHV E-learning
 • Basiscursus BHV incl. AED
 • Basiscursus EHBO
 • Basiscursus Ploegleider BHV
 • Basiscursus reanimatie AED
 • Cursus kinder EHBO
 • Herhalingscursus BHV E-learning
 • Herhalingscursus BHV incl. AED
 • Herhalingscursus EHBO
 • Herhalingscursus Ploegleider BHV
BHV cursussen

Mobiel Training Centrum

Volledig in eigen beheer!

Om de praktijktraining zo realistisch mogelijk uit te voeren heeft BHV-Mobile.nl volledig in eigen beheer een aantal echte mobiele oefencentra ontwikkeld. De mobiele oefencentra hebben alles in zich dat een statisch oefencentrum ook heeft. Het is flexibel in te delen, is ieder jaar anders van indeling waardoor de cursisten gemotiveerd blijven.

Consultancy

Totaalpakket voor ARBO-gerelateerde en brandveiligheidszaken

Een totaalpakket

De afdeling consultancy van BHV-Mobile.nl levert een totaalpakket voor ARBO-gerelateerde en brandveiligheidszaken voor bedrijven en instellingen. Allereerst wordt vooraf een inventarisatie gedaan naar de aanwezige informatie bij de betrokkene.

Vervolgens zullen de hieruit voortvloeiende acties in kaart worden gebracht en wordt er een vervolgtraject opgesteld. Ons concept is op alle onderdelen gebaseerd op kwaliteit en kostenbesparing voor onze opdrachtgevers.

Door het bieden van een totaalconcept kunnen wij verregaande kostenbesparing garanderen. Wij leveren altijd maatwerk en geloven niet in standaard producten. Wij zullen altijd de bedrijfssituatie van onze opdrachtgevers als uitgangspunt nemen. 

Wat we doen

Binnen onze afdeling consultancy hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • Adviezen op brandveiligheidsgebied
 • Ontwikkelen van bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en vluchtplattegronden
 • Opzetten van bedrijfshulpverleningsorganisatie incl. plan van aanpak
 • Opstellen van RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 • Adviseren en assisteren bij aanschaf materialen t.b.v. de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Leveren van blusmiddelen en onderhoud ervan conform NEN normen
BHV consultancy